Vad händer i TSA vårterminen 2021

Inlagt av Claes -MPV mån, 2021-01-18 - 23:57

Så har det äntligen blivit 2021 och vi hoppas att året blir bättre än det föregående även om början blir den samma, men inte riktigt. Vi tror att vi kan sprida både kunskap och glädje då vi kommer att sätta igång med måndagsmöten igen, med start den 1 februari.

Måndagsmöten via Skype
Mötena kommer inte att ske i klubblokalen, eftersom pandemin fortgår, utan via Skype. På senaste styrelsemötet så beslöts att vi skall ha digitala måndagsmöten de måndagar som det inte är styrelsemöte, årsmöte eller helgdag.

Vår plan är att någon håller en kort presentation av ett intressant ämne för kvällens deltagare. Föredraget skall ta ungefär en kvart med början kl 19:15. Vi öppnar kvällens möte kl 19:00 och hinner då hjälpa till om tekniken strular.

Presentationerna kommer att annonseras i ”TSA Programmet” på vår hemsida där även länken till Skypemötet kommer att finnas.

Det vore spännande om just Du skulle vilja dela med dig av dina erfarenheter i ett föredrag, som inte nödvändigtvis behöver vara radiorelaterat. Är det något du vill berätta om så skriv till oss på info@sk0mt.net.

Årsavgiften
Eftersom det nu har blivit 2021 vill vi påminna om årsavgiften 230 kr för vuxen medlem, ungdom (tills man fyller 25 år) 60 kr, vuxen familjemedlem 70 kr och har man fyllt 90 så slipper man betala medlemsavgift. Man betalar antingen via Swish 123 022 19 29 eller till bankgiro 515-6377. Våra omkostnader för lokalhyra och prenumerationer har inte försvunnit under pandemin, så det är av största vikt att ni betalar årsavgiften.

Motioner till Årsmötet
Vi vill också påminna om att enligt stadgarna så skall motioner till årsmötet vara inne senast 31 januari. Skicka dem till info@sk0mt.net. Årsmötet kommer att hållas den 22 mars via Skype.

Med dessa rader vill vi i styrelsen hälsa er alla välkomna till ett nytt år i TSA.

Styrelsen genom
Claes SM0MPV

Vänligen notera att diskussionen nedan sker på en extern server!