SA0AZT/R

TSA använder följande repeater som huvudkanal för kontakter och lokaltrafiknät:

RU8  (Id: SA0AZT/R)

Fq: 434.800 MHz
Shift: - 2 MHz
Subton: 77 Hz för access (OBS! Repeatern sänder inte subton ut, så använd inte subtons-squelch!)
Modulation: FM wide